Notificare de confidențialitate

Bun venit pe Site.
CYROM PETROTRADING CO. SRL ia în serios confidențialitatea clienților săi. Această Notificare de confidențialitate vă informează asupra modului în care Compania protejează confidențialitatea comunicărilor Dvs. și colectează, procesează, utilizează și stochează datele Dvs. personale prin intermediul site-ului nostru web, precum și drepturile pe care le aveți în legătură cu colectarea și prelucrarea anterioară a datelor Dvs. personale. Prin accesarea Site-ului nostru și prin utilizarea serviciilor noastre, recunoașteți că ați citit și ați luat pe deplin la cunoștință despre această Notificare de confidențialitate.

Această Notificare de confidențialitate se aplică numai Site-ului nostru sub domeniul de nivel superior al Site-ului web. Utilizatorii trebuie să ia la cunotiină de faptul că Site-ul nostru poate conține, de asemenea, link-uri către alte site-uri web, însă Compania noastră nu poate fi trasă la răspundere pentru practicile de prelucrare a datelor sau pentru conținutul acestor site-uri web.

1. Obiect

1.1. Prezenta Notificare stabilește termenii și condițiile pe care Compania le respectă pentru a proteja confidențialitatea clienților noștri. Aceasta descrie condițiile în care realizăm colectarea și prelucrarea datelor Dvs. personale și asigurarea confidențialității acestora („Notificare de confidențialitate”).
1.2. Compania își rezervă dreptul de a modifica și actualiza această Notificare de confidențialitate, ori de câte ori va consideră oportun, iar orice modificări ale acesteia vor intra în vigoare și vor avea efect din momentul în care vor apărea online pe prezenta pagina web a Site-ului.
1.3. În cazul în care o prevedere a acestei Notificări de confidențialitate este declarată nulă sau inaplicabilă, o astfel de prevedere va fi separată de această Notificare de confidențialitate, care va rămâne în vigoare în întregime în măsura în care intenția inițială a acestei Notificări de confidențialitate nu va suferi modificări în niciun aspect.

2. Principiile de prelucrare a datelor

Vă respectăm pe deplin drepturile fundamentale și vă asigurăm protecția vieții private ca o prioritate a Companiei noastre. În acest context, atunci când procesăm datele personale, respectăm următoarele principii de bază:
2.1. Vom transmite datele Dvs. personale procesării legitime și legitime și vom menține o transparență totală în ceea ce privește modul în care gestionăm datele Dvs. personale.
2.2. Colectăm și procesăm datele Dvs. numai în scopurile specificate, explicite și legitime, după cum se subliniază în această politică, și nu le procesăm mai departe într-o manieră incompatibilă cu aceste scopuri.
2.3. Prelucrăm datele Dvs. personale numai în măsura în care este adecvat și relevant pentru scopurile de mai sus, limitând în același timp prelucrarea la măsura necesară pentru aceste scopuri.
2.4. Facem eforturi rezonabile cu ajutorul Dvs. pentru a vă asigura că datele procesate sunt exacte și, dacă este necesar, actualizate în ce privește scopurile prelucrării, luând toate măsurile rezonabile pentru a le șterge sau corecta imediat în caz de inexactitate.
2.5. Păstrăm datele Dvs. personale într-o formă care vă permite să vă identificați numai pentru timpul necesar pentru scopurile de prelucrare de mai sus.
2.6. Prelucrarăm datele Dvs. personale într-un mod care să garanteze siguranța acestora prin utilizarea unor măsuri tehnice sau organizatorice adecvate.
2.7. Nu intenționăm să procesăm datele Dvs. personale în continuare în alte scopuri decât cele pentru care sunt colectate.
2.8. Vă informăm că nu există nicio obligație de a furniza datele Dvs. personale și că nu există consecințe posibile ca urmare a alegerii de a nu le furniza. Mai mult, vă informăm că datele Dvs. personale nu vor fi utilizate în procese automatizate de luare a deciziilor, inclusiv pentru stabilirea de profiluri.
2.9. Fără a aduce atingere dispozițiilor din această politică, nu dezvăluim și nu transmitem terților datele Dvs. personale fără consimțământul Dvs., cu excepția cazului în care acest lucru este permis de lege sau pe baza acordului nostru contractual cu Dvs.
2.10. Vă rugăm să rețineți că nu transmitem datele Dvs. personale unei țări terțe sau unei organizații internaționale pentru care nu există o decizie a Comisiei Europene în temeiul GDPR.
2.11. În general, respectăm toate legile aplicabile și respectăm toate obligațiile noastre statutare, în calitate de operatori de date ai datelor Dvs. personale.

3. Tipurile de date colectate

La momentul (a) accesului Dvs. și în timpul utilizării Site-ului nostru, (b) al înregistrării Dvs. în calitate de utilizator și (c) în procesul achiziționării de produse / servicii puteți furniza Companiei noastre următoarele tipuri de date personale:
3.1. La momentul accesului Dvs. și în timpul utilizării Site-ului nostru
– Adresa IP.
– Datele dispozitivului utilizatorului final
– Datele generale de comunicare. – Date de navigare.
– Informații privind preferințele utilizatorilor cu privire la produsele / serviciile Site-ului.
– Date privind tranzacțiile efectuate.
3.2. La momentul înregistrării Dvs. în calitate de utilizator și / sau de fiecare dată când vă logați
– Nume de utilizator.
– Parolă.
– E-mail.
– Prenume / Nume.
– Adresă și datele de contact.
– Datele fiscale și de facturare.
– Detalii PayPal și / sau cont bancar.
3.3. La momentul achiziționării produselor / serviciilor noastre:
– Informații privind comanda dvs.
– Detalii card de credit / debit și / sau PayPal sau alte date privind efectuarea plății.
– Metoda de plată aleasă.
– Opțiunea de expediere aleasă.
– Adresa de expediție.
– Date fiscale.
3.4. La momentul în care ne acordați permisiunea de a obține date cu caracter personal din conturile personale de socializare și / sau alte servicii online ale terților:
– Informațiile stocate în astfel de conturi.
3.5. La momentul în care acceptați să primiți reclame [de ex. bannere, hyperlink-uri sau plugin-uri] și orice alt tip de comunicări comerciale plasate sau comunicate prin intermediul Site-ului web sau prin canalele noastre de socializare:
– Toate datele personale furnizate direct de Dvs.
– Informații non-personale de identificare privind popularitatea unor astfel de comunicări comerciale.
3.6. Orice alte informații de identificare personală furnizate direct de Dvs. în timpul utilizării serviciilor noastre de comerț electronic sau în timpul interacțiunii cu canalele noastre de socializare.
3.7. Compania noastră poate stoca datele Dvs. de card de credit / debit și / sau PayPal în condiții stricte de confidențialitate și cu utilizarea protocoalelor de comunicații securizate. În plus, dacă luați legătura cu noi prin email sau prin alte mijloace, vă vom colecta datele personale referitoare la astfel de comunicări, în termenii și în condițiile acestei Notificări de confidențialitate, pentru a răspunde solicitărilor Dvs. și pentru a vă îmbunătăți serviciile.
3.8. Compania noastră nu colectează sau nu obține în niciun fel acces la categorii speciale („sensibile”) de date cu caracter personal sau date referitoare la condamnări și infracțiuni ale clienților săi. Aveți obligația de a nu publica astfel de date referitoare la Dvs. sau la persoane vizate terțe. În cazul în care trimiteți astfel de date pe Site-ul nostru, acestea vor fi eliminate imediat ce vom fi conștienți de ele. Nu avem nicio răspundere față de Dvs. sau față de orice terțe părți pentru prelucrarea datelor sensibile din cauza acțiunilor sau omisiunilor Dvs. care încalcă această obligație.

4. Scopuri și baze legale ale procesării datelor

4.1. Datele personale necesare navigării și utilizării Site-ului nostru sunt colectate și prelucrate de Compania noastră în conformitate cu Articolul 6 § 1 (b) al GDPR în următoarele scopuri:
– Capacitate tehnică pentru buna funcționare a site-ului nostru.
– Operare prietenoasă și ușor de utilizat a site-ului nostru.
– Îmbunătățirea experienței Dvs. online în timp ce navigați și utilizați site-ul nostru.
– Înregistrarea obiceiurilor consumatorilor prin utilizarea datelor statistice anonime.
4.2. Datele personale necesare pentru furnizarea serviciilor noastre în cadrul relației noastre contractuale sunt colectate și prelucrate de Compania noastră în conformitate cu articolul 6 § 1 (b) al GDPR în următoarele scopuri:
– Îndeplinirea obligațiilor contractuale față de Utilizatorii și Clienții noștri.
– Furnizarea imediată, adecvată și eficientă a serviciilor noastre.
– Scopuri fiscale și utilizare pentru stabilirea prețurilor și pentru dovada livrării produselor / serviciilor comandate.
– Comunicarea cu clienții noștri în cadrul executării serviciilor noastre și pentru soluționarea oricăror plângeri.
– Îmbunătățirea, gestionarea și revizuirea produselor și serviciilor noastre pentru a satisface cât mai mult posibil nevoile clienților noștri.
– Administrarea, organizarea și funcționarea afacerii noastre.
– Managementul clientelei noastre.
– Utilizarea extrajudiciară sau judiciară pentru protejarea drepturilor și intereselor noastre legitime.

4.3. Compania noastră colectează și prelucrează datele Dvs. personale numai în scopurile menționate mai sus și numai în măsura în care este strict necesar pentru a le îndeplini efectiv. Datele colectate sunt relevante, adecvate și nu se extind mai mult de ceea ce este necesar în vederea scopurilor de mai sus, în același timp străduindu-ne să le menținem exacte și actualizate. În plus, datele Dvs. sunt păstrate numai pentru perioada necesară în vederea atingerii scopurilor pentru care sunt colectate și procesate, iar ulterior sunt șterse.

5. Consimțământ

5.1. Compania noastră poate prelucra datele cu caracter personal numai cu consimțământul Dvs. legal în următoarele scopuri:
– În scopul comunicării comerciale, al marketingului și publicității serviciilor noastre sau a serviciilor unei terțe părți prin SMS, telefon, email, internet, fax, poștă, canale de socializare și / sau alte canale de comunicare adecvate.
– Pentru cercetare personalizată a pieței și / sau scopuri de analiză pentru a înțelege mai bine nevoile, preferințele, interesele, experiențele și / sau obiceiurile Dvs. în calitate de consumator.
– Pentru operarea și gestionarea oricărui program de recompense.
5.2. Ne dați consimțământul Dvs. pentru prelucrarea datelor Dvs. personale în scopurile de mai sus printr-o declarație electronică într-o manieră care se deosebește în mod clar de alte consimțăminte sau notificări și într-o formă inteligibilă și ușor accesibilă, folosind un limbaj simplu și clar. Acordul Dvs. este acordat în mod liber, iar datele Dvs. personale sunt oferite fără ca o astfel de prevedere să fie o obligație legală sau contractuală sau o cerință în numele Companiei noastre pentru îndeplinirea unui contract între noi.
5.3. În acest context, prin acordarea consimțământului Dvs., declarați în mod explicit că doriți să acordați consimțământul Dvs. pentru scopurile de mai sus, în conformitate cu termenii și condițiile acestei politici. Puteți oferi consimțământul Dvs. în următoarele moduri:
– Când vă configurați contul de utilizator.
– Când comandați produse / servicii, precum și atunci când elaborați orice tip de contract pe site-ul nostru.
5.4. Aveți dreptul să vă revocați consimțământul în orice moment. Retragerea consimțământului Dvs. nu aduce atingere legalității procesării datelor Dvs. înainte de revocarea acestuia. De asemenea, consimțământul Dvs. poate fi revocat în același mod în care a fost oferit.

6. Destinatarii datelor

6.1. Compania noastră împărtășește datele Dvs. cu filialele sale în procesul de îndeplinire a scopurilor de prelucrare a datelor la nivel de Grup.
6.2. Compania noastră nu cesionează datele Dvs. personale sau nu își interconectează baza de date cu terțe părți, autorități publice sau alte organizații, cu titlu oneros sau în alt fel.
6.3. Pentru îndeplinirea scopurilor menționate în această Notificare, Compania noastră poate oferi accesul la următoarele tipuri de date ale Dvs. sau le poate transmite următorilor procesatori pentru și în numele:
– Datele Dvs. financiare către instituțiile de credit, cu care suntem parteneri de fiecare dată pentru a procesa plăți către și din conturile Dvs. bancare și conturile cardurilor de credit;
– Datele Dvs. personale către furnizorii noștri de internet și de găzduire a datelor pentru scopuri de găzduire.
– Datele Dvs. personale către furnizorii noștri de mentenanță IT și furnizori de asistență în vederea bunei funcționări a Site-ului web și a sistemelor noastre informatice și de comunicare.
– Date despre comportamentul consumatorilor și informații de contact către companii terțe de marketing și publicitate pentru comunicarea comercială, marketing și publicitate a serviciilor noastre sau a serviciilor terților.
– Datele Dvs. personale către consultanți terți pentru a furniza servicii de analiză a datelor.
– Detaliile Dvs. financiare și datele de contact ale agențiilor de colectare în cazul plăților cuvenite către Compania noastră.
-Datele Dvs. personale către auditori, contabili, consultanți financiari sau profesioniști, precum și investitori, ca parte a transferului unei părți sau a întregului, fuziune, divizare a unei sucursale sau altă formă de succesiune, lichidare sau altă procedură de faliment a afacerii noastre.
6.4. Prelucrarea datelor Dvs. personale de către procesatorii de date menționați mai sus se desfășoară sub controlul și la ordinele noastre și este supusă aceleiași politici de protecție a datelor sau unei politici cu cel puțin același nivel de protecție.
6.5. În cazul în care ni se solicită de către o instanță sau o altă autoritate administrativă și în orice alt caz în care suntem obligați să facem acest lucru, Compania noastră poate transfera datele Dvs. personale autorităților publice în măsura în care aceste situații sunt prevăzute de lege, înainte de a vă informa.

7. Securitatea și confidențialitatea datelor

7.1. Pentru a asigura utilizarea corectă și integritatea datelor Dvs. personale și pentru a preveni accesul, prelucrarea, ștergerea, modificarea sau alte utilizări neautorizate sau accidentale, Compania noastră aplică politici interne adecvate și ia toate măsurile organizatorice, tehnice, fizice, logice și măsuri procedurale de securitate, precum și standarde tehnice, în conformitate cu legile și reglementările aplicabile.
7.2. Prelucrarea datelor Dvs. de către Compania noastră este efectuată într-un mod care să asigure confidențialitatea și securitatea fizică și logică, ținând seama de ultimele evoluții, costurile de implementare și natura, obiectul, contextul și scopurile prelucrării, precum și riscurile pentru drepturile și libertățile Dvs., care sunt aplicabile în orice împrejurare.
7.3. Datele Dvs. personale sunt prelucrate exclusiv de către personalul autorizat al Companiei noastre, care respectă obligațiile stricte de confidențialitate.

8. Păstrarea datelor cu caracter personal

8.1. Păstrăm datele Dvs. personale de fiecare dată atâta timp cât este necesar pentru scopurile relevante ale prelucrării acestora.
8.2. Compania noastră poate păstra datele Dvs. personale după expirarea scopurilor de procesare relevante în următoarele cazuri limitate:
– În cazul în care există o obligație legală în temeiul unei dispoziții legale relevante.
– Din motive de audit fiscal și de securitate socială în perioada de prescripție legală.
– Pentru cercetare sau scopuri statistice pentru buna organizare și funcționare a afacerii noastre, cu condiția ca anonimatul sau pseudonimizarea datelor Dvs. să aibă loc.
– În cazul unor reclamații împotriva Companiei noastre, atâta timp cât este necesar pentru a ne apăra drepturile și interesele legitime în fața unei instanțe și a oricărei alte autorități publice competente.
8.3. După perioada de păstrare, datele Dvs. personale sunt șterse din bazele de date și sistemele noastre, în conformitate cu politicile noastre de protecție a datelor și cu condiția ca păstrarea acestora să nu mai fie necesară pentru îndeplinirea scopurilor descrise mai sus.

9. Drepturile Dvs.

9.1. Fără a aduce atingere legislației aplicabile și sub rezerva limitărilor acesteia, aveți următoarele drepturi:
– Să solicitați accesul la datele Dvs. personale și la informații legate de prelucrarea acestora și să obțineți o copie a acestora.
– Să solicitați rectificarea oricăror inexactități a datelor Dvs. personale sau a unor date lipsă.
– Să solicitați ștergerea datelor Dvs. personale.
– Să solicitați restricționarea prelucrării datelor Dvs. personale în cazurile prevăzute explicit de lege.
– Să solicitați portarea datelor Dvs. personale către un alt operator într-un format structurat, utilizat în mod uzual și care poate fi citit electronic (de ex. cd).
– Să vă opuneți prelucrării datelor Dvs. personale în cazurile prevăzute explicit de lege.
– Să vă opuneți unei decizii luate numai pe baza procesării automate, inclusiv a profilării, care are impact asupra Dvs. sau vă afectează în mod semnificativ. Orice solicitare relevantă pentru cele de mai sus este adresată în scris către datele noastre de contact menționate în această Notificare.
9.2. Compania noastră va răspunde solicitărilor Dvs. în termen de o lună de la primirea acestora. După o notificare prealabilă, această perioadă poate fi prelungită cu încă două luni, dacă este necesar, ținând cont de complexitatea cererii și de numărul oricăror alte cereri în așteptare. În cazul respingerii cererii Dvs., vom furniza o justificare relevantă.
9.3. Dacă cererea Dvs. nu respectă cerințele legii aplicabile, Compania noastră își rezervă dreptul: (a) de a percepe o taxă rezonabilă, ținând seama de costurile administrative de furnizare a informațiilor sau de comunicare sau executare a acțiunii solicitate sau (b) de a vă respinge cererea.
9.4. În cazul unei încălcări a datelor Dvs. personale, care vă poate pune în pericol drepturile și libertățile și cu condiția să nu se încadreze într-una dintre excepțiile prevăzute în mod explicit de legislația în vigoare, ne angajăm să vă informăm fără întârziere .
9.5. Dacă există îndoieli cu privire la identitatea persoanei care a depus cererea, ne rezervăm dreptul de a solicita furnizarea de informații suplimentare necesare confirmării identității acesteia.
9.6. Dacă drepturile Dvs. sunt încălcate, vă informăm că aveți dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Elenă pentru Protecția Datelor sau la orice altă autoritate de supraveghere competentă.

10. Obligațiile Dvs.

10.1. Prin utilizarea Site-ului nostru și prin furnizarea datelor Dvs. personale după oferirea consimțământului Dvs., luați la cunoștință că vi se cere să precizați datele Dvs. reale, exacte și complete solicitate de Compania noastră. Totodată, trebuie să informați Compania noastră cu privire la orice modificare a informațiilor Dvs., pentru a asigura că acestea sunt actualizate și corecte.
10.2. Dacă se dovedește că v-ați încălcat obligațiile sau în cazul în care Compania noastră are suspiciuni rezonabile că informațiile pe care le furnizați sunt false sau incomplete sau că acestea contravin legii aplicabile sau acestei Notificări privind confidențialitatea în orice fel, ne rezervăm dreptul de a respinge cererea Dvs. de înregistrare sau de a vă suspenda sau închide imediat contul fără notificare. În acest caz nu aveți dreptul la nicio compensare din cauza respingerii cererii Dvs. sau a suspendării sau închiderii contului Dvs.
10.3. Luați la cunoștință faptul că Compania noastră poate șterge, verifica încrucișat, completa sau modifica informațiile pe care le furnizați pe baza informațiilor furnizate în mod legal de către terți. În acest caz, Compania noastră vă va furniza o notificare relevantă în conformitate cu legea aplicabilă.
10.4. Prin utilizarea Site-ului nostru, confirmați că aveți peste șaisprezece (16) ani. Dacă aveți sub șaisprezece (16) ani, aveți obligația de a vă abține de la orice utilizare a Site-ului nostru și de la orice transfer de date cu caracter personal fără consimțământul persoanei care exercită autoritatea părintească. Dacă nu respectați obligațiile de mai sus, trebuie să informați imediat Compania noastră. În orice caz, prin utilizarea Site-ului, luați la cunoștință faptul că Compania noastră nu este responsabilă pentru încălcarea obligațiilor menționate mai sus în măsura în care nu poate, chiar dacă depune eforturi rezonabile, să vă confirme vârsta sau să primească consimțământul tutorelui Dvs.

11. Cookies

11.1. Site-ul nostru utilizează cookie-uri.

12. Competență internațională și legea aplicabilă

12.1. Orice litigii dintre Dvs. și Compania noastră care rezultă din sau în legătură cu obiectul prezentei Notificări de confidențialitate vor fi guvernate și soluționate în conformitate cu legislația elenă fără a se face referire la conflictul principiilor legale și se vor supune competenței exclusive a instanțelor competente din Atena, Grecia.
12.2. În cazul în care o dispoziție a prezentei Notificări de confidențialitate este anulată printr-o decizie a unei instanțe competente ca fiind ilegală, nevalabilă sau inaplicabilă, aceasta nu va aduce atingere valabilității și aplicabilității celorlalte prevederi, care vor rămâne în vigoare și vor fi aplicate în consecință.

13. CONTACT

13.1. Pentru orice solicitare referitoare la protecția datelor Dvs. personale, puteți contacta Responsabilul nostru pentru protecția datelor, după cum urmează:
IRODOU ATTIKOU 12A
MAROUSSI
GRECIA
dpo@moh.gr